Bilde nr. 5 i artikkelen. Se bildetekst

Kjeden Byggeriet Norge AS er leverandør, og er eid av Mestergruppen, som også Eide Byggservice bygger hus for. Både Mesterhus, Systemhus og Fjord og Fjellhytter er en del av dette. De driver også med tomte- og prosjektutvikling, og har rundt 430 medarbeidere. 
Med en omsetning av byggevarer og trelast på 2,5 milliarder kroner, er de blant de største i Norge. 

Bilde nr. 6 i artikkelen. Se bildetekst