Nordvestguiden

×

Endre sted
eller Bla steder

Generelt

Ålesund voksenopplæringssenter
Ålesund voksenopplæringssenterFirma beskrivelse

Vi på Ålesund Voksenopplæringssenter kan hjelpe deg! 

  • Kommunal voksenopplæring, grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for deg over 16 år.
  • Norsk og Samfunnskunnskap.
  • Kvalifisering til videregående skole eller arbeidslivet.
  • Rehabiliterende/habiliterende læringsmål og undervisning tilpasset dine behov

Ålesund voksenopplæringssenter arrangerer kurs og gir tilbud til voksne med behov for å lære mer.

Opplæringen gis for tida på følgende steder:

    * Nørvøy skole
    * Åsesvingen
    * Bjørknes

Skolens Pedagogiske plattform

Vi  ser på mangfold som en ressurs og en unik mulighet til individuell vekst i et felleskap. Vi tilstreber at elevene skal få likeverdig opplæring og oppleve gleden ved ny og fornyet kunnskap og nye ferdigheter, både i selve læringssituasjonen og i livet utenfor skolen.
Opplæring hos oss skal øke muligheten til å delta i sosiale miljø og samfunn utenfor skolen.

Eksamensrettet grunnskole
Ta eksamen i fag fra Kunnskapsløftet (eller følg kurs for å heve din kompetanse):

    * Norsk
    * Engelsk
    * Matematikk
    * Samfunnsfag
    * Naturfag
    * Digital kompetanse - kun kvalifisering til videregående skole. 

Spesialundervisning
Særlig tilrettelagt undervisning for deg som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet (men har behov for og nytte av basiskompetanse), enten det er norsk for innvandrere eller eksamensretta grunnskole, eller at opplæringsbehovet skyldes sykdom eller skade.

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
Norskkurs på ulike nivå som kvalifiserer Norskprøve 2 og 3, samt 50-timers kurs i samfunnskunnskap for innvandrere, på et språk innvandreren forstår.

Rådgivning
Trenger du råd om videre skolegang, og realkompetansevurdering med tanke på eksamensretta grunnskoleløp, kan rådgiver gi informasjon og hjelp.

Intensivkurs
Vi tilbyr intensivkurs 1, 2 og 3 på dagtid og kveldstid

Organisasjonsnummer:: 974573571
Firmanavn: Ålesund voksenopplæringssenter
Faks: 70 16 25 56
Mobil: 92093906
Telefon: 70 16 25 60
Adresse: Parkgata 11
Sted: Ålesund

Åpningstider

Åpningstider: Mandag 8:00 - 15:45
Tirsdag 8:00 - 15:45
Onsdag 8:00 - 15:45
Torsdag 8:00 - 15:45
Fredag 8:00 - 15:45
Kontortid: 0800-1545.

Kontakt Firma

Firmanavn: Ålesund voksenopplæringssenter

Send forespørsel til Firma


Kort beskrivelse om skjema

Sikkerhet

captchaVennligst legg inn bokstavene du ser på bildet.
Klikk på bildet for å tegne.


Denne skjema tilgjengelig til alle firma